หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

Register Schedule

REIT

Real Estate Investment Trust


กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เครื่องมือระดมทุนสำคัญ ที่สร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดดให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

WHY

REIT LEADER


หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ

• เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น
• รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร REIT
• Workshop แบบเข้มข้นที่ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดในการนำอสังหาริมทรัพย์สู่การระดมทุนใน REIT
• ศึกษาดูงานในการบริหาร REIT ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก Location จริง


- SPEAKER -


และวิทยากรชั้นนำอีกหลายท่าน

เข้าใจ รู้ลึก รู้จริง !


REIT (Real Estate Investment Trust)
เครื่องมือระดมทุนสำคัญที่สร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดดให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
พบกับ Speaker ชั้นนำระดับประเทศ
• คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
• คุณสรชน บุญสอง Partner บริษัท เบเคอร์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
• ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด
• และวิทยากรชั้นนำอีกหลากหลายท่าน

10 WEEKS


• เรียนรู้การจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
• เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ REIT ในหลากหลายมิติ
     - ธุรกิจโรงแรม
     - ธุรกิจศูนย์การค้า community mall
     - ธุรกิจอาคารสำนักงาน
     - และอีกหลากหลายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
• เรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ
• ได้ข้อมูลในการตัดสินใจการระดมทุน และลงทุนในยุคเศรษฐกิจผันผวน เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาว
• ได้กลุ่ม Ecosystem เพิ่มความเข้มแข็งในการลงทุนของประเทศ เพื่อเชื่อมเครือข่ายต่อยอดสู่การระดมทุนในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


• เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทุกประเภทธุรกิจ ที่ต้องการต่อยอดเพื่อการระดมทุน พัฒนาโครงการใหม่ และสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่มีอยู่

• ผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน / ภาครัฐ / ธุรกิจการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่ต้องการความรู้ด้านการระดมทุนและการลงทุนรูปแบบใหม่

• นักลงทุน / ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ที่มีความสนใจในองค์ความรู้ใหม่ และมองหาทางเลือกในการระดมทุน และลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

8 week ที่คุณจะได้ เรียนรู้ไปพร้อมๆกับกลุ่ม Ecosystem
ที่จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และเชื่อมเครือข่ายต่อยอดสู่การลงทุนในระดับสากล


เรียนรู้ เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึกจากนักธุรกิจอสังหาฯ แนวหน้าของเมืองไทย

เทคนิค การวางแผนการเงินและภาษี แบบเจาะลึก จากที่ปรึกษาทางการเงินและภาษี ขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย

วิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข เรียนรู้วิธีคิดแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ

ศึกษาดูงาน ณ โครงการ The Forestias โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท และเยี่ยมชมท่าเรือ โอเชี่ยนมารีนา ยอร์ช คลับ ปิดท้ายด้วยการล่องเรือยอร์ชสุด Exclusive

Workshop แบบเข้มข้นที่ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน และนำธุรกิจสู่การระดมทุนกอง Reit ในอนาคต

วางรากฐาน การสร้างธรรมนูญครอบครัว อย่างถูกต้องและยั่งยืน จากผู้มีประสบการณ์ตรง ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาด้านธรรมนูญครอบครัวให้กับหลากหลายตระกูลใหญ่ในประเทศไทย